גוסטה גינסברג

06/01/1902 - 15/02/1953

פרטים אישיים

תאריך לידה: כ"ז טבת התרס"ב

תאריך פטירה: ל' שבט התשי"ג

שם האב: בן ציון (שפומברג)

שם האם: פייגה

ארץ לידה: גליציה

שנת עליה: 1920

מקום קבורה: רמת יוחנן

מסמכים

משפחה

גוסטה  גינסברג

גוסטה נולדה בלבוב שבגליציה המזרחית ב- 1.6.1902. היא למדה בבית ספר פולני ובנעוריה נאלצה לעזור בפרנסת המשפחה. הצטרפה לתנועת "השומר הצעיר" והייתה פעילה ומסורה לקבוצתה החנוכית. הייתה בעלת נטייה לציור אך ויתרה על האמנות לאחר שהחליטה לעלות ארצה ב- 1920.
ימיה הראשונים בארץ עברו עליה בקבוץ הסולל כבישים. למרות חולשתה הגופנית לא ויתרה על השתתפותה בסלילת הכבישים. חבלי ההסתגלות בארץ והעבודה הקשה עברו עליה בייסורים רבים: התקפות קדחת ומחלת טיפוס קשה התישו את כוחותיה. היא עברה לקבוץ שייסד את בית אלפא והייתה בין כובשי הקרקע ומעצבי דמות הקבוץ. עבודתה במחסן הבגדים, הן בבית אלפא והן רמת יוחנן, הפכה במשך השנים לחלק בלתי נפרד מחייה. גוסטה עבדה במסירות, טיפחה וטיפלה, לא הייתה זו עבורה "סתם" עבודה, הייתה זו ממש יצירה.
גוסטה נישאה לאברהם (נונק) ומשפחתם הייתה מן המשפחות הראשונות בבית אלפא, בימים בהם היה התא המשפחתי סמל להשתרשות וביסוס כלכלי וישובי בארץ. גוסטה הייתה אם למופת ומסורה לשני בניה- מיכה ואמנון.
ב-1940, בזמן "ההעברה", עברה עם כל משפחתה לרמת יוחנן. כאן, עבדה גוסטה בבתי הילדים וריכזה את מחסן בגדי הילדים. היא הכניסה שכלולים ושפורים בעבודתה לנוחות המטפלות ונענתה לכל דורש ברוח טובה, בסבר פנים יפה ובאדיבות רבה, יצרה סביבה רוח טובה וחברית וידעה להקשיב ולהבין חבר בצר לו.
גוסטה הייתה ידועה בהכנסת האורחים שלה. היא ידעה לשמור ולטפח קשרים עם ידידים, מכרים וגורמי חוץ. בהרבה מקרים הייתה כאילו המקשרת בינם ובין הקבוצה. היא חוננה בטעם עדין ורגש אסתטי עמוק ואהבה לצלם, בעיקר צילומי ילדים.
מתה ממחלת לב והיא בת 51.

סיפורים

לחצו על הכותרת על מנת לקרוא את הסיפור

 • תעודת זהות

  גינסברג

  בת פייגה ובן ציון שפומברג

  נשואה לאברהם (נונק)

  אמא למיכה ואמנון

  נולדה בלבוב, גליציה

  כ"ה אייר תרס"ב 1.06.1902

  עלתה לארץ בשנת 1920

  ממייסדי קבוץ בית אלפא

  עברה לרמת יוחנן בשנת 1940

  נפטרה ל' שבט תשי"ג  15.02.1953

  בת 51 במותה

  יהי זכרה ברוך

 • לדמותה – אפרים רייזנר

   

  לדמותה של גוסטה – אפרים רייזנר

  התינוק נולד עירום… רבות טרחה גוסטה לשנן אתהעובדה הפשוטה הזאת, הידועה, לכאורה, לכל, באוזנינו, באזני הגברים הנושאיםבתפקידים שונים בקבוצה, שבידם כביכול המפתחות לתקציב לבדים, לשמיכות, למכונתתפירה, לחדר הנוסף במחסן הבגדים, לחומרים ולעבודה, לעשית ארונות או אצטבאות.הילדים מתרבים וגדלים בלי עין הרע ויש להלבישם ולכסותם ולהוסיף השקעות והוצאותועבודה, ועל כל יום עבודה, ועל כל סעיף של הוצאה "בלתי מכניסה" צריךלהיאבק ולהסביר ולהחדיר למוחות חד-צדדיים של הבחורים אמיתות באנאליות, כה נגלותלעין. מנין היא שאבה את הכח לעמוד במאבק הזה ולהוסיף ולהלביש ערומים במשך קרוב לשלשעשרות שנים, ללא ליאות ובהתמדה של מי שעושה בעבודת הקודש?.

  אכן, אין אדם מתפלא לאם הטורחת בגידולילדיה,עבותות של קשר קדומים, זרמי דמים השוטפים ממעברי היקום אל התאים של כל מישקשור אליו בטבורו, מחוללים את הפלא, שאדם שוכח את צרכיו את תאוותיו הוא, מדכא יצרקיום שלו עצמו למען קיים נפש אחרת, בשר מבשרו. ואמנם הורגלנו לחזיונות התמכרותוהקרבה של אם למען ילדיה. אדרבא, אורח אחר, אנוכי של אם, הוא יוצא דופן, בלתינורמלי. אך נדירה היא האם לילדים זרים, ביחוד של אם, אשר לה צאצאים משלה והיא גםאם לילדים זרים. זו כבר תופעה החורגת מהטבע ומגבול היצרים המקיימים את החי.זותופעה שהיא כולה א נ ו ש י ת . פרי הפרית הטבע ע"י רוח האדם. נדירה היאהתופעה, אך היא קיימת והיא מעידה על אפשרויות, היא בשורה לעליה, שאותה מסוגל לעלותהאדם בסולם שכלול המין האנושי. על כן נתמה ונעריץ את החמדה הזאת הגנוזה במיוחדבאישה, הנושאת חיים, נלחמת על שמירתם.

  הזדמנויות רבות בחיי הקבוצה, בתנאים של משקמתוכנן, לגרוע מן התנאים הראשוניים לספוק צרכי האדם ולהוסיף על הפיתוח של המשק מןהאמצעים, מכוחות העבודה. נחוץ שיהיה הנושא המתמיד בדאגתו לשמירת החיים, בבריאותם, בנוחיותםהמינימלית, ברמה התרבותית.  הנשים בקבוצהמן ההכרח שיקימו מתוכן כאלו, אשר דאגתן לשלום קרובי משפחתן תוכל להתמזג בתוך הדאגהלשלום המשפחה הרחבה, המבוגרים שבה והתינוקות שבה. ולא עוד, אלא שהן תוספנה ערותאינטלקטואלית על ערות הלב ועל הרגישות כלפי מאוויי האדם, הבוגר היחיד והילד היחידותלמדנה לשלב את הצרכים האלה בכלל התכנון של המשק וצרכי הציבור, שתוספנה כח עמידהעל  הגנת הצרכים האלה והסעיפים המבטאיםאותם בתקציב ובסדור העבודה.

  אחת מאלו, שהגיעו ופיתחו בתוכן בשלמות אתהיכולת להעביר את רגשי האמהות מן הכלי הפרימיטיבי של דאגה לקרוב קרבת דם אל הכלישל אם לרבים, היתה חברתנו גוסטה המנוחה.

  כיצד הגענו להתגבשות הטיפוס הזה של אישהבקיבוץ? בראשית היינו חבורה של נערים ונערות, שלכדה אותם בעיקר בקשת החוויה החזקה,המסעירה. דמינו שאנו חיים חיי ויתור של אפשרויות הגלומות בנו עצמנו ועל הזדמנויותהמצויות ב"עולם הגדול". רק באופן עמום וברגעי העמקה אינטואטיבית חשנובסערה הגדולה המתרגשת מעל לראשי העם הזה בתפוצותיו, סערה העומדת להכרית חלק גדולממנו ונושאת במשבה סכנה לקיומו הפיזי ממש של כל אחד ואחד מבניו. רק ברגעים הבודדיםשל תחושה והזדהות עם גורל העם ידענו שבהצלת נפשותינו ונפשות קרובינו אנו עוסקיםוטורחים. חיי הויתור המדומה והקושי של הסתגלות תבעו התפרקות בחויות היחיד בתוך חייהצוותא ויניקה ממעין האהבה. זו היתה אהבה שהאדם צמא לה, התרפק עליה, שאב בטחוןממנה – אהבת מקבלים ונהנים, האהבה כסם החיים, כדשן לצמיחת האדם והתבססות רצוןהחיים שלו.

  לנערותינו היתה בפרק זה של חיינו תפקיד נכבד שליציקת רצון החיים אצל היחיד ואצל הצוותא – ולא לי המכשירים לתארו כמו.

  מלבדן, האהבה הפעילה, המעניקה לזולתו היתה מנתחלקם של המעטים, שהיו מסוגלים לטרוח בטרחת הצבור ,הקדימו להתערות בעבודה והיובוטחים בעצמם ובמתת יכולתם. בפני האישה היו פתוחות בצבור עמדות מועטות בלבד, שהןיכלו להערות את רצונן ואת יכולתן להעניק לרבים. יצירת ה"קומונה" בבגדים,המטבח המשותף, קראו לאלו, שבחלקן נפלה המזיגה של כשרון מעשי עם צימאון להנות את הרבים.עולם הפעילות המרובה ובשביל הרבות נפתח עם הופעת הילדים בקבוצה. מסביבלילדים המעטים הראשונים החלה להנץ תשוקת השליחות האמיתית, המיועדת לאישה.התגבשותההממשית של הרגשת השליחות, תכלית החיים, פרישות הזוג הצעיר באוהלו, החוגג אתהצמדותו ליקום וכורת ברית עם ההוויה הממשית ושולח שלוחות אל הנצח, אל ההמשך. אךייעודה של האישה נולד על ברכי הצוותא, התגבש בשותפות ההנקה לרך הנולד, בהתבוננותהמשותפת לאורחותיו ובמאמץ להבין לצרכיו, למלמולו, לתהליך פקוח עיניו ושכלו לקליטתרשמים – לא היתה בקרבת המקום האם והסבתא להדריך את האם הצעירה בתורה העתיקה המסורהמדור לדור –  במשותף דאגו להגן עליו מפנימלריה, קור וחום ורוח. קמה ותהי הדמות הנאצלת של אדם בקבוצה – אם לילדים רבים,שאינם בשר מבשרה ואף על פי כן מאמצת אותם לעצמה ומריקה כשרון הלב, שניתן לה מטבעלמען פרי בטנה, לחרדה ולאהבה, לילודי אישה אחרת. התרקמו רגשי התודה, האמון והבטחוןבנאמנותה ובהתמסרותה של המטפלת והממונה  עלכסותו ולבושו של הילד.

  מצויות בעולם דמויות נשים כאלו – אילו לא היומצויות, לא יכלו לצוץ ולפרוח בקבוצה. נזירות, שחייהן קודש לילדים – לא להן, אחיותמטפלות, שזה מקצוען וזה תוכן חייהן ומבע לאהבתן; ובעולמנו הקטן: האחיותהסוציאליות, שהקדישו חייהן לילדים במחנות ובמעברות, חברות ארגון אמהות עובדות,הגוזלות מביתן ומוסרות בהתנדבות לילדים הזקוקים להתמסרותן. כוחה של הקבוצה שהיאמגדלת דמויות אלו כתופעה נפוצה, חלק בלתי נפרד מהווי החיים ומבנה החברה, שהיא עושהאת הסובלימציה של יצרי האמהות קניין של נשים רבות, מעלה נשים רבות למעלת אם לרבים,למיצוי מלוא יצר הנתינה הטבועה בה, לאתערותא ולעילא.

  אנחנו פוקדים את זכרה של גוסטה, כתום שנהלהסתלקותה מבמת החיים שלנו, כאחת הראשונות, שזכתה להדבק  בחמדה הגנוזה לאישה בקבוצה, לרוות מרורותמהמאבק על הליקוט והיצירה של בית פתוח והיצירה של בית הטיפוח לילד, בתנאים שלמצוקה ומחסור וקוצר יד – אך גם לגמוע מלוא הכוס של ספוק מחיים מוקדשים לעדת ילדים,בשורה והבטחה של המשך ועתיד, ולהרגיש סביבה הכרת תודתם של הרבים, תינוקות והורים.

  הכרת תודה לאמהות הנאצלת מלווה את זכרה מעברלקברה הנטוע בתוכנו.

                                                                                 אפרים רייזנר.

   

   

   

                    

   

   

 • לזכר גוסטה- הודיה זוסמן

  לזכר גוסטה –

  נותקה השרשרת. נפרצה חומת החברות הותיקות שעמדה בעריסת חיינו המתחדשים מתקופת החלוציות והסער.

  גוסטה הלכה. איננה עוד. שוב לא תהיה אף פעם.

  נשתנה הנוף – נופנו. נשאר חלל ריק שלא יתאחה לעולמים. ממאן הלב להאמין. רוצה למרוד, לקרוא תגר על איזה כוח נעלם. הכל מתנפץ אל המציאות המרה ואין להשיב. מאז אותו לילה נורא הו הובלה גוסטה לבית החולים ובו רק היא לבדה לתדהמתנו ידעה את אשר יקרה. עקבנו בחרדה אחר התפתחות המחלה, על אף דעות הרופאים, על אף הידיעות על מצבה שהלכו ונואשו – האמנו. האמנו וציפינו לנס. הנס לא בא. עלינו נגזר להפרד.

  הוחרדנו . אנו משלים את עצמנו שנעורינו רבי האונים נמשכים על אף השנים והתמורות הרבות שעברו עלינו. אנו בטוחים ובוטחים, על כן הוזעק הלב לבקיע הראשון.

  גוסטה המשולבת בכל זכרונות העבר לא תהיה איתנו. דמיוני אינו תופס. רואה אני את גוסטה מאז הטיול בעגלות לירושלים, בימי פסח 1921 מכביש חיפה – ג'דה סמוך להתקבצותנו לקבוץ שומריה. נערה נחמדה, עליזה, מוקפת חברים וחברות באשר תלך.

  גוסטה היתה בעלת אורגניזם חלש. חבלי ההסתגלות לארץ והעבודה עברו עליה ביסורים רבים. התקפות קדחת פקדוה תכופות ואף מחלת טיפוס  קשה לא פסחה עליה. כל אלה התישו את כוחותיה.

  באה ראשית התאחזותנו במולדת. נטענו אוהלינו לרגלי הגלבוע בצורת פרסה. נטענום כשבאמצעיתו עומד אהל רב מידות, מפולש לכל הצדדים, הוא חדר האוכל. לא עבר זמן רב והחלפנו אוהלינו בצריפים. העמדנו אף אותם בצורת פרסה וצריף חדר האוכל הגדול מקשרה. פרסה היא סמל. על כן לא חשוב שצורה זאת מונעת כל טיפת רוח מלחדור לצריפים בשרב של בית אלפא, לרגלי הגלבוע בעמק יזרעאל המזרחי, שזה דורות שיד אנוש לא נגעה בו.

  התחלנו לחרוש ולזרוע ולכונן את חיינו חיי קבע.

  עבר זמן, אולי זמן רב מדי, והופיעו בינינו האמהות הראשונות, נולדו התינוקות הראשונים. עלז ליבנו לקראתם (כמותם לא נולדו עוד באף מקום בארץ), וגוסטה, , נפשה יוצאת לאמהות, עזים כיסופיה לילד. דבקה בילדים, בחדר הטיפול, היא תלביש את הילדים, היא תתפור למענם. מה מאד רצתה להיות בין האמהות הראשונות בקבוץ.

  והנה, ערב אחד קוראת לי גוסטה מחדר האוכל. הרגשתי שמשהו מתרחש. התחלנו לטייל בתוך הפרסה באמצעיתה מחדר מגוריה לחדר האוכל, הלוך וחזור כנהוג בימים ההם וגוסטה מספרת, כאילו ממתיקה סוד, היא עומדת להיות לאמא. רגשות אושר אין קץ, ליבה עובר על גדותיו, היא מוכרחה להתחלק ברגשותיה, לשתף באושרה את חבריה. דרוכה ומכונסת בתוכה חיכתה ללידה. בא היום הגדול וגוסטה חובקת בן. אין קצר לאושר. כל מעייניה מופנים לבנה הקטן שזה עתה נולד, לבנה שלה. מתחילה תקופת ההנקה. פולחן ממש. שמחה גדולה, חרדה, פחד וצער גידול הבן משמשים בערבוביה.

  גוסטה שבה לעבוד בקומונה של הילדים (כך קראנו אז למחסני הבגדים). עם ריבוי הילדים הלך וגדל המוסד. מקום עבודה זה הפך במשך הזמן, קודם ההית אלפא ואח"כ ברמת יוחנן, לחלק בלתי נפרד מחייה הפרטיים. לא היתה זו סתם עבודה, היה זה טיפוח וטיפול, ממש יצירה. את כל מרצה ואונה השקיעה כאן. כל חום ליבה ומהותה של גוסטה גנוזים במחסן הילדים. בגדי חורף וקיץ, שמלונות לפסח, חולצות לבנות לילדות ומכנסיים כחולים חדשים לילדים מדי שנה בשנה. אחסנת בגדי הקיץ, אחסנת בגדי החורף וחוזר חלילה. הכל ערוך בסדר מפליא, מדוקדק, רשום בפרטי פרטים, קשור באהבה ובמסירות אין קץ.

  נהיה המחסן מוסד לתפארת. ראש דאגתה לשמור על רמתו, העומד שלו לבל ירד. ימי עליה ושפל כלכלי לא הפחידוה. תמיד עמדה על המשמר לאזן ולהשלים. עמדה להכניס שכלולים ושיפורים בעבודתה לנוחיות המטפלות, אולם לדאבונה לא הגיעה עדיהם. ואמנם, חברות רבות ממשקים קרובים ורחוקים באו לשאול בעצתה של גוסטה, לבקש את הדרכתה. גוסטה היתה נענית ברוח טובה, בסבר פנים ובאדיבות האופינית לה כל כך. הורתה והסבירה בפרטי פרטים ומסרה כל מה שרק ניתן למסירה. ולא אחת בא ביקור כזה שלא בזמן. עבודה דוחקת, עיפה עד כלות הנפש, מחושים מטרידים אותה, לא יקרה שירגיש בזאת האיש שבא במיוחד לבקש את עזרתה וללמוד מנסיונה.

  רבות רבות למדנו מגוסטה. הכנסת אורחים. היה זה מושג שלא ידענוהו בכלל בימים ההם. חבר כי יבוא לבקר (גם כזה מחוגים שלנו), איש לא יגש, לא ישאל לשלומו, לא יזמינו לחדר האוכל. הוא חופשי לעשות כרצונו, הוא יכול להרגיש את עצמו בבית – חשב כל אחד בליבו, אולם הרגשת הבית של אותו אורח ממנו והלאה. עזוב ועלוב יסתובב בין אהלים וצריפים, אולם אם שיחק לו גורלו ופגש בגוסטה, הרי מובטח לו כי נפשו תוחזר לו. תברכהו לשלום, תסביר פנים ואף תאספנו לחדרה ותדאג להלנתו. במשך הזמן התבגרנו גם אנחנו.

  גוסטה ידעה לשמור ולטפח קשרים עם ידידים, מכרים וגורמי חוץ. בהרבה מקרים היתה היא כאילו המקשרת, המתווכת בינם ובין הקבוצה. ליבה היה פתוח לכל. עדים לכך החברים מקרוב ומרחוק שבאו ללוותה בדרכה האחרונה.

  לא היתה בין אלה שאינם יודעים לברך לשלום בבוקר. רוח טובה וחברית יצרה סביבה. ידעה להקשיב, להבין חבר שבא אליה בצר לו. ידעה ליצור מגע ישיר בלתי אמצעי והחבר הרגיש שנענה ומצא הבנה וסעד.

  גוסטה חוננה בטעם עדין ורגש אסתטי עמוק. רבים הסתייעו בתכונתה זו והודרכו על ידה. דברי הסריגה על מסרגה אחת, אפודות, מכנסים ומצנפות של גוסטה, שימשו דוגמא לכולנו. צילומים, בעיקר צילומי ילדים עוד בזמנים הקדומים ההם בכל שלבי התפתחותם, ביחידות ובקבוצות. מעשה ידיה של גוסטה שמורים עם המשפחה לעשרות רבות. שעות רבות בערבים היתה מבלה בחדר חשוך בפיתוח קלישות ותמונות ובשמחה וסיפוק היתה מוסרת אותם לבעליהם.

  כך מובן קרו גם אי הבנות פה ושם בעבודה, ביחסי חברה, תביעות ותביעות שכנגד. היה ועלתה התרגשותה ולא עלה בידה לשמור על קור רוחה. מה הצטערה אחר כך. לא ישנה, חיפשה את החבר, כאילו מצטדקת, מבקשת לפייס ולהשכיח.

  אקלימה של רמת יוחנן השפיע לטובה על גוסטה. הבריאה והתרעננה. שמחנו לראותה ערה ומשתתפת בכל. והנה השנים האחרונות כבדו עליה. אימה לקתה במחלה ממארת ויסורים רבים היו מנת חלקה, גוסטה איתה ועל ידה חודשים רבים. היא מחליטה על ניתוח למרות שודאי לה שאין ריפוי ממחלה כזאת ומה עוד בגיל גבוה זה. אולם גוסטה בשלה: "אם אתן לה במתנה ולו רק שנת חיים אחת, הרי עשיתי הרבה". ואמנם נותחה האם, נרפאה לכאורה. חודשים מספר היתה גוסטה מאושרת עם אמא זו שהבריאה, לה מסרה את כל עיתותיה, עד שבסוף התחדשה המחלה ולה גם גוסטה לא יכלה עוד.

  באותו הזמן הופיעו אצל גוסטה מיחושים מטרידים, כאבי גב וגפיים והתחילה פרשת הריפוי, ריפוי קשה מאד. "אתם אינכם משיגים איזה מין זריקות נוראות הן אלה, זה איום" אמרה לי פעם. בריאותה רפתה, עיפה. באותו ערב ממש, בו תקפה המחלה, אמרה שעות מעטות קודם לכן בחדר האוכל "הודיה, אני מרגישה רע עד מאד, כמו שלא הרגשתי כבר שנים רבות" . מה מהר התאמתה הרגשתה.

  אין אונים ובאזלת יד, עמדנו לפני מחלתה האיומה. במאומה לא ניתן לנו לעזור. כאילו הכל הפך לפטום.

  זכירתי להיות על יד מיטת גוסטה ברגעי חייה האחרונים. מאובנת עמדתי והאזנתי לנשימותיה האחרונות. גורל אכזר – מה עלתה לך גוסטה?

  תחסרי לנו גוסטה בכל אשר נחיה ונעשה.

  יהי זכרך ברוך!

  הודיה זוסמן