הורה: לוי בידריץ

חיניה יבלונקה

יבלונקה חיניה נולדתי בפולין בעיירה ברזנו ( ע"י רובנה בוואהלין"). הבית לא היה דתי. אבא ואמא בצעירותם היו "בונדאים ( לא ציונים) אבל

קרא עוד »