בן/ת זוג: חנה קרוגליאק

משה קרוא

משה קרוא  / כתב יוחנן קרוא בליל חורפי בשלהי 1904, נולד משה' – כך קראתי לו תמיד – צאצא עשירי מתוך תריסר שנולדו

קרא עוד »