בן/ת זוג: יהלום עליזה

ישראל יהלום

  קורות חיים  -ישראל יהלום   – ספרה אחותו גיטל                 6.7.83 ישראל נולד בעיירה קוריטניצה (ווהלין). בפרוץ מלחמת

קרא עוד »